machinebabriek j poot
multidisciplinair

Multidisciplinair

productie volgens klantspecificatie

Productie volgens klantspecificatie

creatieve vakmensen

Creatieve vakmensen

eigen engineeringafdeling

Eigen engineeringafdeling

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office 365 en de bijbehorende externe opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van overige zakelijke relaties

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven. Uw gegevens worden één jaar na het laatste contact verwijderd. 

Doorgifte aan derden
Wij maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende externe opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Direct marketing

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. 
Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MF Poot of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om: 

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

  • mfpoot.nl
  • google.com
  • doubleclick.net

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

  • google.com
  • doubleclick.net

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Cameratoezicht

Er is cameratoezicht op de toegangen tot de panden van Machinefabriek Poot. Het hoofddoel van het cameratoezicht is zicht houden op de goederen en producten die worden aangeleverd en de fabriekshallen verlaten. En ook te kunnen zien welke leveranciers, klanten en andere relaties via de fabrieksdeuren ons pand, met of zonder goederen, betreden
en weer uitgaan. Dit is voor ons belangrijk omdat onze bedrijfscultuur open is en ook onze processen een open karakter hebben en het besturen hiervan vanuit het kantoor van het bedrijfsbureau plaatsvindt dat gelegen is aan de havenzijde van het pand en niet aan de straatzijde. Anders gezegd, het is bij ons altijd een druk gaan en komen van mensen en goederen en dat maakt deel uit van ons ‘businessmodel’ en bestaansrecht. Het monitoren hiervan doen we door de filmbeelden van de gevelcamera’s zichtbaar te maken op een tv-scherm tijdens bedrijfstijden op het kantoor van het bedrijfsbureau. De gevelcamera’s zijn zoveel mogelijk gericht op de opritten en toegangen; het maken van camerabeelden van de straat en parkeerplekken wordt zoveel mogelijk vermeden. Helemaal vermijden lukt niet omdat ons pand direct aan de openbare weg grenst. 

Een tweede doel is om de toegangen van ons bedrijfspand te bewaken buiten de bedrijfstijden om. Het is algemeen bekend dat het in onze straat vaak onrustig is ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Ook gebeurt het regelmatig dat het alarm afgaat. Het is dan mogelijk om bij een doorgemeld alarm de camerabeelden vanaf een locatie buiten het pand te bekijken. Het is dus van belang dat we ook buiten bedrijfstijden ons pand en in het bijzonder onze toegangen kunnen monitoren. Ook buiten bedrijfstijden staan de camera’s standaard zoveel mogelijk op de opritten en toegangen gericht. 

Camerabeelden worden tijdelijk opgeslagen omdag oude beelden na verloop van tijd worden vervangen door nieuwe. De camera’s zijn op het vaste netwerk aangesloten en zijn voorzien van (gewijzigde) sterke beveiligingscodes. De vastgelegde beelden kunnen en mogen alleen worden bekeken na toestemming van de directeur. Onze toegangen zijn voorzien van een sticker / opschrift ‘Cameratoezicht / Video surveillance’.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Machinefabriek J. Poot BV, Graafstroomstraat 39, 3044 AN, Rotterdam, 010-415773 en info@mfpoot.nl, en/of

Velgedo BV, Graafstroomstraat 39, 3044 AN, Rotterdam, 010-4155773, velgedo@mfpoot.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Rotterdam, 23 april 2018

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten